नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

पर्यटन तथ्याङ्क

क्र.सं. शिर्षक फोटो फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्
1. Nepal Tourism Statistics:2020
Dated on: 2078-03-23
Download
2. MOUNTAINEERING IN NEPAL :FACTS AND FIGURES
Dated on: 2077-06-27
Download
3. Nepal Tourism statistics 2019 *
Dated on: 2077-05-12
Download
4. Nepal Tourism statistics 2018
Dated on: 2077-05-12
Download
5. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५*updated
Dated on: 2077-05-12
Download
6. Nepal Tourism Statistics 2017
Dated on: 2077-05-12
Download
7. Nepal Tourism Statistics 2016
Dated on: 2077-05-12
Download
8. Nepal Tourism Statistics 2015
Dated on: 2077-05-12
Download
9. Tourism Vision 2020
Dated on: 2077-05-12
Download
10. Nepal Tourism Statistics 2014
Dated on: 2077-05-12
Download
11. Nepal Tourism statistics 2019 *
Dated on: 2077-05-12
Download
12. NEPAL TOURISM FACTS 2019
Dated on: 2077-05-12
Download

2nd Apr 23 01:45:33

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1489080