नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

प्रकाशनहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. Nepal Tourism Statistics:2020 Download
2. MOUNTAINEERING IN NEPAL :FACTS AND FIGURES Download
3. आ.व २०७६/७७ को समग्र प्रगति पुस्तिका : मन्त्रालय Download
4. Mountaineering Facts & Figures Download
5. Tourism Employment survey 2014.pdf Download
6. CITIZEN CHARTER- OLD COPY FOR DOT Download
7. NEPAL TOURISM STATISTICS 2012.pdf Download
8. NEPAL TOURISM STATISTICS 2013. Download
9. Nepal Tourism Facts 2019 Download

2nd Apr 23 02:34:33

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1489160