नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

प्रकाशनहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. आ.व २०७६/७७ को समग्र प्रगति पुस्तिका : मन्त्रालय Download
2. Mountaineering Facts & Figures Download
3. Tourism Employment survey 2014.pdf Download
4. CITIZEN CHARTER- OLD COPY FOR DOT Download
5. NEPAL TOURISM STATISTICS 2012.pdf Download
6. NEPAL TOURISM STATISTICS 2013. Download
7. Nepal Tourism Facts 2019 Download

30th Sep 20 22:06:56

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
56887