नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

प्रकाशनहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. MOUNTAINEERING IN NEPAL :FACTS AND FIGURES Download
2. आ.व २०७६/७७ को समग्र प्रगति पुस्तिका : मन्त्रालय Download
3. Mountaineering Facts & Figures Download
4. Tourism Employment survey 2014.pdf Download
5. CITIZEN CHARTER- OLD COPY FOR DOT Download
6. NEPAL TOURISM STATISTICS 2012.pdf Download
7. NEPAL TOURISM STATISTICS 2013. Download
8. Nepal Tourism Facts 2019 Download

17th Apr 21 05:19:03

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
314038