नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

प्रकाशनहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. Mountaineering Fact and Figure 2023 Download
2. Nepal Tourism Statistics:2020 Download
3. MOUNTAINEERING IN NEPAL :FACTS AND FIGURES Download
4. आ.व २०७६/७७ को समग्र प्रगति पुस्तिका : मन्त्रालय Download
5. Mountaineering Facts & Figures Download
6. Tourism Employment survey 2014.pdf Download
7. CITIZEN CHARTER- OLD COPY FOR DOT Download
8. NEPAL TOURISM STATISTICS 2012.pdf Download
9. NEPAL TOURISM STATISTICS 2013. Download
10. Nepal Tourism Facts 2019 Download

20th Jul 24 18:57:42

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2214205