नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

ऐन

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. Tourism Act 2035 Download
2. THE immigration Act Download
3. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ Download
4. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ Download
5. Environment Protection Act, 2053 (1997) Download
6. Financial Procedures Act, 2055 (1999).pdf Download
7. पर्यटन नीति Download
8. International Finance Corporation's Membership.pdf Download
9. सूचना को हक सम्बन्धि ऐन Download
10. पर्यटन ऐन, २०३५ Download
11. -खरिद-ऐन-२०६३-sarvajnik-kharid-ain-206 Download

2nd Mar 24 11:17:12

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1990146