नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

कर्मचारी बिबरण

 

 

पर्यटन विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

 

 

सि.नं

 

पदको नाम

नामथर

शाखा

शाखाको फोन

इन्टरकम

मोबाइल नं

इमेल ठेगाना

कोठा नं

महानिर्देशक

श्री रुद्रसिँह तामाङ्ग

 

४२४७०३७

४२५६२१७

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

निर्देशक

श्री सुरेन्द्र थापा

आन्तरिक प्रशासन तथा होटल शाखा

४२५६२२८

६१५

९८५१०७५५३५

surendra1719@gmail.com

 

निर्देशक

श्री मिरा आचार्य

पर्वतारोहण शाखा

४२२२८१८

६१२

९८४१७१९१९५

meeranpc@gmail.com

 

निर्देशक (प्रा)

 

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

 

 

 

एस.पी.

 

श्री दिपेन्द्र शाही (पर्यटक प्रहरी)

 

 

९८५१२८९४४४

adddepesh@gmail.com

 

 

अधिकृतस्तर

शाखा अधिकृत

श्री खेमराज जोशी

होटल शाखा

 

६२८

९८४१३७८७६४

khemjoshi100@gmail.com

 

शाखा अधिकृत

श्री तिलकप्रसाद रिजाल

होटल शाखा

 

६२८

९८५८०५१८५०

rijal51850@gmail.com

 

शाखा अधिकृत

श्री पर्वत गिरी

आन्तरिक प्रशासन शाखा

४२५६२३२

६२०

९८६०३८०६८२

prbtgiri9876@gmail

 

शाखा अधिकृत

श्री ध्रुव कुमार राई

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

९८५२६८४४८८

dhruvrai1819@gmail.com

 

शाखा अधिकृत

श्री भीष्मराज भट्टराई

पर्वतारोहण शाखा

 

६१९

9841736875

bhismarajbhattarai@gmail.com

 

१०

लेखा अधिकृत

श्री राजन कुमार फुयाल

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२३९१५७

 

९८५१०१९४७७

rajankphuyal@gmail.com

 

११

कार्टोग्राफर  अधिकृत

श्री गोपाल भण्डारी

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

९८४१३५४८६२

gopal.bhandari30@gmail.com

 

१२

कानुन अधिकृत

श्री चन्द्रप्रसाद अधिकारी

कानुन शाखा

 

 

९८४९१०१०७०

cpadhikary17@gmail.com

 

१३

इन्जिनियर

श्री सचिन्द्र कुमार यादव

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

९८५११००२३१

sac_yadav@hotmail.com

 

१४

इन्जिनियर

श्री विरेन्द्रप्रसाद चौधरी

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

९८४५४९०५१४

birendrachaudhary02@gmail.com

 

१५

क. अधिकृत

श्री विदुर प्रसाद तिमिल्सिना

IT शाखा

४२५६२३२

 

९८४१५४१४६०

bidur456@yahoo.com

 

नायव सुब्बास्तर

१६

लेखापाल

श्री ऋषिकेश भट्टराई

आर्थिक प्रशासन शाखा

 

 

 

 

 

१७

नायब सुब्बा

श्री रामेश्वर निरौला

होटल र होमस्टे शाखा

 

 

९८५२०२४६२३

 

 

१८

नायब सुब्बा

श्री सरस्वती शर्मा

साहिसक पर्यटन तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा

 

 

९८४७६६१२१८

 

 

१९

नायब सुब्बा

श्री मदन विमली

पर्वतारोहण शाखा

 

 

९८५१२७६०००

madanbimali40@gmail.com

 

ह.स.चा. /का.स.

 

२०

ह.स.चा.

श्री श्रीगोपाल महर्जन

 

 

 

 

९८४१३६०००५

 

२१

का.स.

श्री भिमसेन भण्डारी

क्यान्टिन

 

 

 

९८४९४८४९९६

 

२२

का.स.

श्री रोशन द्यौला

सरसफाई

 

 

 

९८४१५९७५८२

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी

सि.नं

 

पदको नाम

नामथर

शाखा

शाखाको फोन

इन्टरकम

मोबाइल नं

इमेल ठेगाना

कोठा नं

२४

सव इन्जिनियर

श्री सुजन सापकोटा

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

 

 

 

२५

सव इन्जिनियर

श्री कुल बहादुर श्रेष्ठ

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

९८४१७४०६०१

 

 

२६

क.अ.

श्री सीता भुजेल

आर्थिक प्रशासन शाखा

 

 

९८४९०२९२६१

sbhujel_28@yahoo.com

 

२७

क.अ.

श्री सुष्मा काफ्ले

दर्ता चलानी शाखा

 

६१२

९८४१००२०२३

sushmakafle10@gmail.com

 

२८

क.अ.

श्री लक्ष्मी कुमारी लेखी

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

९८४३७३६८८९

lekhilaxmi123@gmail.com

 

२९

ह.स.चा.

श्री सीताराम शाही ठकुरी

प्रशासन शाखा

 

 

९८४९४९९७३३

 

 

३०

ह.स.चा.

श्री मोहन बहादुर थापा मगर

प्रशासन शाखा

 

 

९८६१३१२७१०

 

 

३१

ह.स.चा.

श्री नरेश बहादुर रोकाया

प्रशासन शाखा

 

 

९८४८८८७३८४

 

 

३२

ह.स.चा.

श्री ………………तामाङ्ग

प्रशासन शाखा

 

 

……………………

 

 

३३

का.स.

श्री प्रेम बहादुर खड्का

 

 

 

९८४१७८१४४१

 

 

३४

का.स

श्री उर्मिला तामाङ्ग

 

 

 

९८०३८५८४०५

 

 

३५

का.स

श्री पूर्णमाया बस्नेत

 

 

 

९८४३८१८१४४

 

 

३६

का.स

श्री खुश्बु देउला

 

 

 

९८२३७७६७५४

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पर्यटक प्रहरी इकाई 

 

११४४ Toll Free

४२४७०४१

६०७

 

 

 

 

17th Apr 21 04:35:33

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
313987