नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

कर्मचारी बिबरण

पर्यटन विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

 

 

सि.नं

 

पदको नाम

नामथर

शाखा

शाखाको फोन

इन्टरकम

मोबाइल नं

इमेल ठेगाना

कोठा नं

महानिर्देशक

श्री तारानाथ अधिकारी

 

४२४७०३७

४२५६२१७

 

 

info@tourismdepartment.gov.np

 

निर्देशक

सुर्य प्रसाद उपाध्याय

आन्तरिक प्रशासन तथा होटल शाखा

४२५६२२८

६१५

९८५११०३८४४

suryaupadhyaya8@gmail.com

 

निर्देशक

..............................

पर्वतारोहण शाखा

४२२२८१८

६१२

९८५११०३८४४

suryaupadhyaya8@gmail.com

 

निर्देशक (प्रा)

श्री सचिन्द्र कुमार यादव

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

९८५११००२३१

sac_yadav@hotmail.com

 

 

DSP(Tourist Police          Incharge)

श्री तर्कराज पाण्डे

  पर्यटक प्रहरी इकाइ

 

६१६

९८५१२८९४४४

 

 

 

विभागमा कार्यरत अधिकृतस्तर

शाखा अधिकृत

श्री दिपेन्द्र रेग्मी

साहसिक पर्यटन तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा

 

६२८

९८४१४४९८३१

regmidipendra@gmail.com

 

शाखा अधिकृत

श्री उमेश कुमार दहाल

 होटल शाखा

 

६२०

९८४११४०११८

umeshdahal30@gmail.com

 

शाखा अधिकृत

श्री राधिका गिरी

 होटल शाखा

४२५६२३२

६२०

९८४१४३५७७७

 

 

शाखा अधिकृत

श्री विज्ञान काेइराला

पर्वतारोहण शाखा

 

६१९

९९८५१०९७०७५

  lovelybigyan@gmail.com

 

शाखा अधिकृत

श्री भीष्मराज भट्टराई

पर्वतारोहण शाखा

 

६१९

9841736875

bhismarajbhattarai@gmail.com

 

१०

लेखा अधिकृत

श्री राजन कुमार फुयाल

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२३९१५७

६०३

९८५१०१९४७७

rajankphuyal@gmail.com

 

११

कार्टोग्राफर  अधिकृत

श्री गोपाल भण्डारी

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

६२३

९८४१३५४८६२

gopal.bhandari30@gmail.com

 

१२

कानून अधिकृत

श्री श्वेता शर्मा

कानून शाखा

 

 

९८५१०४४६८२

 shwetasharma.law@gmail.com

 

१३

इन्जिनियर

श्री .....................

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

 

 

 

१४

इन्जिनियर

श्री विरेन्द्रप्रसाद चौधरी

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

९८४५४९०५१४

birendrachaudhary02@gmail.com

 

१५

क. अधिकृत

श्री विदुर प्रसाद तिमिल्सिना

Information Tech. Section

४२५६२३२

 

९८४१५४१४६०

bidur456@yahoo.com

 

नायव सुब्बास्तर

१६

लेखापाल

 श्री ऋषिकेश भट्टराई

आर्थिक प्रशासन शाखा

 

 

 

 

 

१७

नायब सुब्बा

 इन्द्रप्रसाद पाैडेल

होटल शाखा

 

 

9849332719

paudelindra321@gmail.com

 

१८

नायब सुब्बा

 इन्दिरा शर्मा अधिकारी  

पर्वतारोहण शाखा

 

 

९८५११६७५२२

adhikari1234@gmail.com

 

१९

नायब सुब्बा

 श्री सुशिला के.सी.

पर्वतारोहण शाखा

 

 

९८५११७४१८९

 

 

ह.स.चा. /का.स.

२०

ह.स.चा.

श्री श्रीगोपाल महर्जन

 

 

 

 

९८४१३६०००५

 

२१

का.स.

श्री भिमसेन भण्डारी

क्यान्टिन

 

 

 

९८४९४८४९९६

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी

 

सि.नं

 

पदको नाम

नामथर

शाखा

शाखाको फोन

इन्टरकम

मोबाइल नं

इमेल ठेगाना

कोठा नं

२२

सव इन्जिनियर

श्री सुजन सापकोटा

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

 

 

 

२३

सव इन्जिनियर

श्री कुल बहादुर श्रेष्ठ

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

९८४१७४०६०१

 

 

२४

सव इन्जिनियर

राेशन खड्रका

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

   

 

२५

क.अ.

श्री सीता भुजेल

आर्थिक प्रशासन शाखा

 

 

९८४९०२९२६१

sbhujel_28@yahoo.com

 

२६

क.अ.

श्री सुष्मा काफ्ले

पि.ए. शाखा

 

 

९८४१००२०२३

sushmakafle10@gmail.com

 

२७

क.अ.

श्री लक्ष्मी कुमारी लेखी

दर्ता चलानी शाखा

 

 

९८४३७३६८८९

lekhilaxmi123@gmail.com

 

२८

ह.स.चा.

श्री मोहन बहादुर थापा मगर

प्रशासन शाखा

 

 

९८६१३१२७१०

 

 

२९

ह.स.चा.

श्री नरेश बहादुर रोकाया

प्रशासन शाखा

 

 

९८४८८८७३८४

 

 

३०

ह.स.चा.

श्री  रमेश तामाङ्ग

प्रशासन शाखा

 

 

९८४९८३९२४४

 

 

३१

का.स.

श्री प्रेम बहादुर खड्का

 

 

 

९८४१७८१४४१

 

 

३२

का.स

श्री उर्मिला तामाङ्ग

 

 

 

९८०३८५८४०५

 

 

३३

का.स

श्री पूर्णमाया बस्नेत

 

 

 

९८४३८१८१४४

 

 

३४

का.स

श्री सविता खड्रका

 

 

 

९७४५२७९३४५

 

 

३५

का.स

गाेपाल गिरी

 

 

 

९८२७१५६४९८

 

 

 

 

पर्यटक प्रहरी इकाई 

 

११४४ Toll Free

४२४७०४१

६०७

 

 

 

 

2nd Jul 22 19:44:43

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1006529