नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

निर्देशिकाहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० ( सबै संशोधन मिलाएको ) Download
2. होटलहरुको वर्गीकरण सम्बन्धी सूचना, २०७६ Download
3. Hotel Standard, 2070 Download
4. Tourist Search, Rescue, Medication and Monitoring related Guidelines-2018.pdf Download
5. पर्यटन उद्योग सेवा संचालन निर्देशिका Download
6. खरिद निर्देशिका Download
7. LowAltitiudeExpeditionPermitDirective2072 Download
8. Homestay Operating Directive Download
9. Tourism Industry Service Industry Directive_ Download
10. पर्वतारोहण रोयल्टी बाँडफाँड तथा परिचालन निर्देशिका Download
11. सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ Download
12. एकतारे देखि पाँचतारे डिलक्स स्तरसम्मका होटल र पर्यटक आवास रिसोर्ट) का सम्बन्धमा जारी आदेश,२०७० (Hotel Standard, 2070) Download
13. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी कृयाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिने व्यवसायीलाइ जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ Download

30th Sep 20 22:18:22

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
56895