नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० को दफा ९४ मा साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल/क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु पूर्व यस पर्यटन विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने

20th Jul 24 19:52:08

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2214280