नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० को दफा ९४ मा साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल/क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु पूर्व यस पर्यटन विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने

23rd Jul 21 23:11:00

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
463342